Anoreksja
- portret psychologiczny -

anoreksja

Photo by Allyson Weislogel on Unsplash

Gdy pada słowo „anoreksja” w umysłach większości z nas pojawia się obraz młodej, niezwykle szczupłej, smutnej dziewczyny. Chyba żadna inna diagnoza psychiatryczna nie kojarzy się tak jednoznacznie z płcią, jak właśnie anoreksja. Dane epidemiologiczne stanowią, że wśród wszystkich chorujących odsetek chłopców to 5-10%. Dlaczego zatem jest to głównie choroba kobiet? Czy płeć stanowi tu czynnik predestynujący do zachorowania?

Czytaj dalej

Zaburzenia odżywiania
- KOCHAM, WIĘC BĘDĘ –

Photo by Christin Hume on Unsplash

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na pojawienie się w rodzinie anoreksji lub bulimii. Przyczyny mogą być bardzo zróżnicowane; może być ich wiele; część z nich wcale nie musi być nazwana, aby terapia odniosła sukces; jeden powód może być bardziej znaczący od innego, itp., itd. Oznacza to w zasadzie tyle, że każda rodzina jest w swej konstrukcji i dynamice wyjątkowa, a tym samym wyjątkowy jest każdy przypadek zaburzeń odżywania. W tym i kolejnych tekstach prezentować będziemy możliwe czynniki, które wpływają na pojawienie się anoreksji/bulimii. Nie należy ich jednak traktować ani jako wskazówek diagnostycznych, ani jako pełnych, psychoterapeutycznych opisów przypadków. Ich celem jest wyłącznie przybliżenie czytelnikom wybranych elementów systemowego spojrzenia na opisywaną tematykę.

Czytaj dalej

Zaburzenia odżywiania
- miłość i niezależność -

Psycholog Poznań

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

W literaturze przedmiotu istnieje wiele koncepcji wyjaśniających powody, dla których w systemie rodzinnym pojawiają się zaburzenia odżywiania. Jedna z nich skupia się na zagadnieniu budowania autonomii i niezależności w relacji z opiekunami/rodzicami. W terapii systemowej kontekst ten wydaje się bardzo znaczący. Tekstem tym rozpoczynamy krótką serię, której celem będzie przybliżenie Państwu zagadnień, związanych z anoreksją i bulimią.

Czytaj dalej

Burza

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Tam, gdzie są dwie autonomiczne osoby, pojawi się – wypowiedziana lub niewypowiedziana – różnica zdań.  W rezultacie może się to skończyć kłótnią.

Czytaj dalej

Taniec

Wyobraź sobie, że wszystko to, czego dowiedziałeś się o życiu, ludziach, świecie jest jak nauka tańca. Nasi rodzice byli mistrzami w jakimś, konkretnym stylu. Jedni mistrzowsko tańczyli namiętne, intensywne tango; drudzy woleli dystyngowane, posuwiste kroki walca; jeszcze inni doskonali się całe życie w swojskiej, trochę pospolitej polce.

Czytaj dalej