Facylitacja

Obok szkoleń dedykowanych, odpowiadających na specyficzne potrzeby konkretnej instytucji, realizuję – wraz ze współpracownikami – procesy rozwiązywania konfliktów, w kilku sprawdzonych i skutecznych formułach: The Word Cafe, Podejście Doceniające czy Skupiona Konwersacja. Wszystkie one należą do grupy tzw. facylitacji.

Facylitacja

to zespół metod i narzędzi, stosowanych przez wykwalifikowanych ekspertów (z reguły psychologów), które pomagają zespołowi samodzielnie znaleźć rozwiązanie problemu, konfliktu czy wykreowanie innowacyjnych koncepcji produktowych/biznesowych. Spotkanie facylitacyjne może trwać od jednego do kilku dni i przynosi efekty w zasadzie natychmiast – jest zatem kosztowo i czasowo efektywne. Może być zastosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym czy pozarządowym. Dobór właściwego schematu poprzedzony jest rozmową diagnostyczną i ustaleniem oczekiwanych rezultatów. Poniżej prezentuję schemat trzech głównych procedur facylitacyjnych.

Podejście doceniające

Skupiona konwersacja

The World Cafe