Psycholog Poznań | Tomasz Juńczyk

Dr Tomasz Juńczyk

Od ponad 11 lat zajmuję się psychologią i psychoterapią. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), a także znajduję się na liście terapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności, by pracować skutecznie oraz dawać klientom sprawdzone, rzetelne i efektywne narzędzia do aktywnego radzenia sobie z trudnościami. Angażuję się również w działalność naukową, głównie w obszarze psychologii pozytywnej i funkcji poznawczych. Tak kieruję procesem psychoterapeutycznym, aby był on bezpieczny, dostosowany do oczekiwań klienta, skuteczny, przyjazny oraz przynosił wymierne efekty w optymalnym czasie.

Zakres usług:

  • psychoterapia indywidualna
  • wsparcie dla osób po rozstaniu
  • krótkoterminowa terapia lęku
  • psychoterapia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • psychoterapia rodzinna
  • psychoterapia dla par
  • wsparcie w zakresie budowania kompetencji psychospołecznych (umiejętność wyrażania emocji, stawiania granic, dbania o dobrostan swój i otoczenia)
  • wsparcie dla instytucji, głównie w obszarze facylitacji