Terapia

W pracy kierujemy się zasadą, że najważniejszym czynnikiem wsparcia jest relacja "terapeuta – osoba, uczestnicząca w terapii", oparta na poczuciu bezpieczeństwa, zrozumieniu, empatii.

W terapii ważne jest rozmawianie o zasobach i wszystkich tych aspektach życia, które mogą być wspierające i wzmacniające. Historia klienta to źródło różnych opowieści o sukcesach, szczęściu i sile. Bywa, że odkrycie tych opowieści wymaga czasu, zawsze jest jednak możliwe i pomoce. Przeszłość to zbiór informacji o nas samych; o wyzwaniach, którym sprostaliśmy; o lekcjach, z których wyciągnęliśmy wnioski. Wiedzę o przeszłości można wykorzystać do tego, aby cieszyć się teraźniejszością oraz z nadzieją i optymizmem oczekiwać na przyszłość.

Każde z nas pracuje nieco inaczej, integrując różne metody psychoterapii i techniki psychologiczne.

MOST POWSTAJE W TRAKCIE CHODZENIA. SPRAWDŹ JAK.

 


Techniki

TOMASZ JUŃCZYK
Pracuję zgodnie z zasadami terapii systemowej i narracyjnej, skoncentrowanej na zasobach klienta. Wykorzystuję także techniki i narzędzia typowe dla terapii poznawczo-behawioralnej.

MARTA SOKOŁOWSKA
W mojej pracy opieram się głównie na założeniach psychologii systemowej. Korzystam także z idei i narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej.

 


Zasady

Skuteczna psychoterapia jest procesem przewidywalnym, bezpiecznym, o jasno zdefiniowanych zasadach. Dlatego na początku pracy zawsze prosimy klientów o zapoznanie się z tzw. kontraktem psychoterapeutycznym i podpisanie go. Skróconą treść kontraktu prezentujemy poniżej.

 


Ceny

Tomasz Juńczyk

  • Terapia indywidualna  – 150,00 zł/sesja
  • Terapia par – 190,00 zł/sesja
  • Terapia rodzinna – 190,00 zł/sesja

Marta Sokołowska

  • Terapia indywidualna  – 120,00 zł/sesja
  • Terapia par – 140,00 zł/sesja
  • Terapia rodzinna – 150,00 zł/sesja