Terapia

W pracy kieruję się zasadą, że najważniejszym czynnikiem wsparcia jest relacja "terapeuta – osoba, uczestnicząca w terapii", oparta na poczuciu bezpieczeństwa, zrozumieniu, empatii.

W terapii ważne jest rozmawianie o zasobach i wszystkich tych aspektach życia, które mogą być wspierające i wzmacniające. Historia osoby to źródło różnych opowieści o sukcesach, szczęściu i sile. Bywa, że odkrycie tych opowieści wymaga czasu, zawsze jest jednak możliwe i pomocne. Przeszłość to zbiór informacji o nas samych; o wyzwaniach, którym sprostaliśmy; o lekcjach, z których wyciągnęliśmy wnioski. Wiedzę o przeszłości można wykorzystać do tego, aby cieszyć się teraźniejszością oraz z nadzieją i optymizmem oczekiwać na przyszłość.

MOST POWSTAJE W TRAKCIE CHODZENIA. SPRAWDŹ JAK.

 


Techniki

Pracuję zgodnie z zasadami terapii systemowej i narracyjnej, skoncentrowanej na zasobach klienta. Wykorzystuję także techniki i narzędzia typowe dla koncepcji Internal Family System oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

 


Zasady

Skuteczna psychoterapia jest procesem przewidywalnym, bezpiecznym, o jasno zdefiniowanych zasadach. Dlatego na początku pracy zawsze proszę klientów o zapoznanie się z tzw. porozumieniem psychoterapeutycznym i podpisanie go. Skróconą treść porozumienia prezentuję poniżej.

 


Ceny

  • Terapia indywidualna  – 170,00 zł/sesja
  • Terapia par – 220,00 zł/sesja
  • Terapia rodzinna – 220,00 zł/sesja
  • Szkolenia i doradztwo - wyceniane indywidualnie