Edukator prorozwojowy

Szkolenia profesjonalne i dynamiczne.
Przygotowane w oparciu o najnowszą wiedzę psychologiczną i neuropsychologiczną.
Dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników.

 

1. TECHNIKI PRACY SYSTEMOWEJ W PRACY NAUCZYCIELA

W ramach szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma "skrzynkę z narzędziami" do pracy z uczniem w oparciu o jego zasoby oraz zasoby samego nauczyciela.
Uczestnik pozna i przetestuje następujące techniki:
  • "Genogram oparty na zasobach" - pozwalający zdefiniować kompetencje członków rodziny, pomocne w procesie edukacyjnym.
  • "Karuzela dylematów" – technika, która może być wykorzystywana m.in. w doradztwie zawodowym, ułatwiająca podejmowanie decyzji.
  • "W drodze do celu" – technika wspierająca przełamanie impasu decyzyjnego.
  • "Metarozmowa o procesie edukacyjnym" - wykorzystywana do definiowania zasobów oraz potrzeb ucznia.

Długość szkolenia: 16 godzin zegarowych
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Koszt: 350,00 zł

Termin: na indywidualne zamówienie. Każdy uczestnik otrzyma również szczegółowy scenariusz każdej techniki.

  2. ROZMOWA O UCZENIU SIĘ

Czy wiesz:
  • Jak definiować zasoby ucznia oraz jego potrzeby edukacyjne?
  • Które sposoby jego pracy są najbardziej przydatne, a które warto byłoby udoskonalić?
  • Jakie są jego mocne strony w pracy edukacyjnej?

Na szkoleniu Uczestnik otrzyma gruntowne przygotowanie do prowadzenia z uczniem rozmów o jego uczeniu się. Rozmowa taka prowadzona z wykorzystaniem zasobów ucznia stanowi świetną okazję do nawiązania z nim kontaktu, a uzyskane informacje można wykorzystać do doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania.

Długość szkolenia: 8 godzin zegarowych
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Koszt: 170,00 zł

Termin: na indywidualne zamówienie. Każdy uczestnik otrzyma również szczegółowy scenariusz techniki.

     
3. PSYCHOLOGIA SUKCESU – O MOTYWOWANIU SIEBIE I INNYCH

Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na te pytania:
  • W jaki sposób przekonania ucznia wpływają na jego życie i osiąganie sukcesów?
  • Czym różnią się przekonania (i mózgi) uczniów osiągających sukcesy edukacyjne, od tych, którym idzie trudniej i jak to wykorzystać do podniesienia własnej skuteczności edukacyjnej?
  • Jak motywować siebie i innych do pracy edukacyjnej?

To szkolenie kompleksowo przygotuje uczestników do wykorzystywania sztuki motywacji w praktyce, w pracy edukacyjnej.

Długość szkolenia: 8 godzin zegarowych
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
Koszt: 170,00 zł

Termin: na indywidualne zamówienie. Każdy uczestnik otrzyma również szczegółowy scenariusz każdej techniki, omawianej na szkoleniu.