Terapia

W terapii psychologicznej kierujemy się zasadą, że najważniejszym czynnikiem wsparcia jest relacja terapeuta – klient, która jest oparta na poczuciu bezpieczeństwa, zrozumieniu, empatii. Jesteśmy zwolennikami założenia, że każdy z nas dostrzega inne elementy rzeczywistości i nadaje im różne znaczenia. Proces interpretacji rzeczywistości indywidualizuje każdego z nas i sprawia, że w tej samej sytuacji różni ludzie zachowują się w odmienny sposób. Psychoterapia jest odkrywaniem tych procesów i – jeżeli taka będzie gotowość i oczekiwanie klienta – odkrywaniem lepszych, bardziej rozwojowych znaczeń. Jest to możliwe, przede wszystkim dzięki zdefiniowaniu jego zasobów i wszystkich tych aspektów życia, które mogą być wspierające i wzmacniające.

Każde z nas pracuje nieco inaczej, integrując różne metody psychoterapii i techniki psychologiczne, dopasowane do konkretnej osoby.

MOST POWSTAJE W TRAKCIE CHODZENIA. SPRAWDŹ JAK.

 


Techniki

TOMASZ
Pracuję zgodnie z zasadami terapii systemowej i narracyjnej, skoncentrowanej na zasobach klienta. Wykorzystuję także techniki i narzędzia typowe dla terapii poznawczo-behawioralnej.

MARTA
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Wykorzystuję także techniki i narzędzia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 


Zasady

Skuteczna psychoterapia jest procesem przewidywalnym, bezpiecznym, o jasno zdefiniowanych zasadach. Dlatego na początku pracy zawsze prosimy klientów o zapoznanie się z tzw. kontraktem psychoterapeutycznym i podpisanie go. Skróconą treść kontraktu prezentujemy poniżej.

 


Ceny

Tomasz Juńczyk

  • Terapia indywidualna  – 120,00 zł/sesja
  • Terapia par – 160,00 zł/sesja
  • Terapia rodzinna – 160,00 zł/sesja

Marta Sokołowska

  • Terapia indywidualna  – 100,00 zł/sesja
  • Terapia par – 140,00 zł/sesja